03040507080909

Runā skatītājs

  • ceturtdiena, 14.07
    Gundega Laiviņa
    Runā un saņem ielūgumu uz HN izrādi!
    Sadaļā "Runā skatītājs" arī šogad mūsu skatītāji, kas nav specializējušies teātra kritikā, rakstīs par festivāla izrādēm. Aicinām arī Tevi publicēt savu viedokli!
Cube-Media
GENESIS XP /
Jurijs Djakonovs (Rīga)
Režija Jurijs Djakonovs
  • 8., 9. septembrī 19:00
Latviešu valodā
Ls 7; Ls 5 (ar atlaidi)

"Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs." (1. Moz. 1:31)

Režisors Jurijs Djakonovs iepazīstina ar topošās izrādes ideju: "Bībele gadsimtiem ilgi ir valdījusi par cilvēku prātu, devusi cerību, ticību un iespēju risināt mūžīgos jautājumus. Kas es esmu? Priekš kam es dzīvoju? Kā es dzīvoju un kāpēc tieši tā?
Tos pašus jautājumus gadsimtiem ilgi risina arī teātris. Meklē atbildes, lai pēc kāda laika apgāztu gan atbildi, gan pašu jautājumu. Un sāktu visu no sākuma...
"Genesis XP" izrauj pirmās Bībeles lapas ar to interpretāciju iespēju tūkstošiem un izlaiž tās caur digitalizētu, transformētu, mutējošu patērētāja prātu. Tas ir cilvēka sapnis par zaudētu Paradīzi, par gara nevainību, par garu un grūtu ceļojumu, kas saucas dzīve. Jo sajūta, ka kaut kas ir zaudēts, kaut kas ir noslēpies atmiņas dziļumos, ka ir notikusi kāda briesmīga kļūda... Tā sajūta neatstāj cilvēku Ādamu nekad. Viņš, tāpat kā mēs visi, meklē atbildes uz jautājumiem."

Izrāde iekļauta festivāla Homo Novus programmā PROVE III / IMAGINE 2020: Māksla un klimata pārmaiņas, kuras ietvaros jaunie režisori aicināti veidot eksperimentālas izrādes, kas runātu par izaicinājumiem, ar kuriem cilvēce saskaras 21. gadsimtā - globalizācijas un patērēšanas kulta izraisītās sekas, klimata pārmaiņu ietekme u.tml., kā arī par iespējamām nākotnes vīzijām un risinājumiem.

Imagine_2020.jpg  DEF flag-logoeac-CULTURE_LV.JPG